PROFILE

Hiroki Nakamura

11/10/2016

Hiroki Nakamura sinh ra và lớn lên ở Tokyo. Hiroki là nhà thiết kế thời trang, nhà thiết kế giày và là người sáng lập thương hiệu Visvim.

Thời trang trẻ