Thu 2016

Timo Weiland

18/02/2016

BST lần này của thương hiệu chịu ảnh hưởng của phong cách châu Âu đương đại...

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Tim Weiland
Nhiếp ảnh gia:
Clement Pascal

Nguồn: http://wwd.com/runway/mens-fall-collections-2016/new-york/timo-weiland/review/

x

ALL SEASONS

Thời trang trẻ