Fall 2016

Rosetta Getty

15/02/2016

BST mùa thu của Rosetta Getty là một bài thơ ca ngợi dành cho nghệ sĩ người Bỉ - Chantal Akerman.

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Rosetta Getty
Nhiếp ảnh gia:
Courtesy of Rosetta Getty

Nguồn: http://wwd.com/runway/fall-ready-to-wear-2016/new-york/rosetta-getty/review/

x

ALL SEASONS

Thời trang trẻ