Resort 2017

Tommy Hilfiger

28/07/2016

Phong cách thể thao trang trọng là yếu tố đặc trưng trong BST của lần này của Tommy Hilfiger.

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Tommy Hilfiger
Nhiếp ảnh gia:
Courtesy of Tommy Hilfiger

Nguồn: http://wwd.com/runway/resort-2017/new-york/tommy-hilfiger/review/

x

ALL SEASONS

Thời trang trẻ