Resort 2017

Samuji

15/06/2016

Cách tiếp cận những loại vải linen, len đã giúp NTK khám phá ra những phẩm chất tự nhiên của chất liệu.

Thực hiện bởi

Nhiếp ảnh gia:
Courtesy of Samuji

Nguồn: http://wwd.com/runway/resort-2017/new-york/samuji/review/

x

ALL SEASONS

Thời trang trẻ