Resort 2017

Suno

09/06/2016

BST lấy cảm hứng từ những chuyến đi, lấy các mảnh ghép của những nơi đã đi qua đan vào nhau. Song song với tính thẩm mỹ của Suno Erin Beatty, NTK đã mang lại những trang phục hoàn hảo nhất.

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Erin Beatty
Nhiếp ảnh gia:
Courtesy of Suno

Nguồn: http://wwd.com/runway/resort-2017/new-york/suno/review/

x

ALL SEASONS

Thời trang trẻ