Spring 2018 Ready-to-wear

Kwaidan Editions

08/01/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Léa Dickely và Hung La
Nhiếp ảnh gia:
Thomas Lohr / Courtesy of Kwaidan Editions

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS

Thời trang trẻ