Resort 2017

Versace

06/06/2016

BST là một chuyến đi dọc khắp bờ biển nước Mỹ, nhưng điểm nổi bật không phải nằm ở các hoa văn sao trời hay kẻ sọc, giày cao bồi mà chính là hơi hướm trừu tượng.

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Donatella Versace
Nhiếp ảnh gia:
Courtesy of Versace

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS

Thời trang trẻ