Resort 2017

Roberto Cavalli

31/05/2016

Peter Dundas đã chịu ảnh hưởng bởi phong cách tự do phóng túng của thập niên 70 khi thiết kế BST này.

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Peter Dundas
Nhiếp ảnh gia:
Courtesy of Roberto Cavalli

Nguồn: http://wwd.com/runway/resort-2017/milan/roberto-cavalli/review/

x

ALL SEASONS

Thời trang trẻ