Thu 2016

Ronald van der Kemp

07/07/2016

Bộ sưu tập này được gọi là bán-cao-cấp vì có sự cân bằng giữa những thiết kế mang tính hàn lâm, đột phá nhưng vẫn mang tính ứng dụng cao

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Ronald van der Kemp
Nhiếp ảnh gia:
Courtesy of Marijke Aerden

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS

Thời trang trẻ