Resort 2018

Unravel

29/06/2017

Bộ máy vận hành của Unravel đang hướng thương hiệu đihoàn toàn ngược lại với tên gọi. Tầm nhìn của Ben Taverniti ngày càng thành công và phát triển. BST lần này của họ được lồng ghép cùng với BST mùa xuân dành chonam giới, nhưng ấn tượng và nhiều trải nghiệm hơn tiền nhiệm.

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Ben Taverniti
Nhiếp ảnh gia:
Courtesy of Unravel

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS

Thời trang trẻ