Thu 2016

Tim Coppens

04/02/2016

Bộ sưu tập mới nhất của Coppens mang chủ để về tiềm năng bên trong của con người. Ý tưởng khởi nguồn cho bộ sưu tập nảy sinh khi Coppens đối mặt với những kỳ vọng của mọi người.

Thực hiện bởi

Nhiếp ảnh gia:
Monica Feudi

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS

Thời trang trẻ