Spring 2017

Tod's

19/06/2016

BST này lấy cảm hứng từ kỹ thuật vẽ tranh của Mark Rothko.

Thực hiện bởi

Nhiếp ảnh gia:
Courtesy of Tod’s

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS

Thời trang trẻ